Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5926-6111
Fax: +421 (0)2 5296-3871
Email: info@land.gov.sk
Web: www.mpsr.sk
Samuel Vlčan
Externá komunikácia: Anežka Šrojta Hrdá

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.