Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2046-0000
Email: okv@employment.gov.sk
Web: www.employment.gov.sk
Milan Krajniak
Externá komunikácia: Michaela Slivková Kirňaková

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.