Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

OMD Slovakia, s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5980-0201
Fax: +421 (0)2 5980-0205
Email: slovakia@omd.com
Web: www.omd.com
Generálny riaditeľ: Jozef Keresteš
Externá komunikácia: Jozef Keresteš
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako OMD Slovakia, s.r.o.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.