Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Slovensko - poľská obchodná komora

Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 7235-102
Email: zahrza@za.scci.sk
Web: www.spok.sk
Predseda: Stanislav Kučírek
Externá komunikácia: Róbert Vydra
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Slovensko - poľská obchodná komora:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.