Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Štatistický úrad SR

Miletičova 3, 824 67 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5023-6222
Fax: +421 (0)2 5542-4587
Email: info@statistics.sk
Web: www.statistics.sk
Predseda: Alexander Ballek
Externá komunikácia: Jana Morháčová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Štatistický úrad SR:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.