Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel: +421 (0)33 5939-355
Email: rektor@truni.sk
Web: www.truni.sk
Rektor: René Bílik
Externá komunikácia: Matúš Demko
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Trnavská univerzita v Trnave:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.