Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 4950-1111
Email: unitel@unicreditgroup.sk
Web: www.unicreditbank.sk
Riaditeľ: Miroslav Štrokendl
Externá komunikácia: Zuzana Ďuďáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.