Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4461-121
Email: katarina.babelova@umb.sk
Web: www.umb.sk
Rektor: Vladimír Hiadlovský
Externá komunikácia: Katarína Chovancová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.