Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Úrad na ochranu osobných údajov

Odborárske nám. 3, 817 60 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5023-9418
Fax: +421 (0)2 5023-9441
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
Web: www.dataprotection.gov.sk
Riaditeľ: Gyula Veszelei
Externá komunikácia: Libuša Staňová
Komunikácia možná:
slovensky

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Úrad na ochranu osobných údajov:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.