Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Štefanovičová 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5249-8030
Fax: +421 (0)2 5249-1050
Email: unms@normoff.gov.sk
Web: www.unms.sk
Riaditeľ: Peter Lukáč

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.