Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Volkswagen Slovakia, a.s.

Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 (0)2 6964-1111
Email: komunikacia@volkswagen.sk
Web: www.volkswagen.sk
Predseda predstavenstva: Oliver Grünberg
Externá komunikácia: Lucia Kovarovič Makayová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.