Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov / Veľvyslanect

Kapitulská 9, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5413-1296
Fax: +421 (0)2 5413-1296
Email: slovakembassy@orderofmalta.ogr
Web:
Veľvyslanec: Mariano Hugo Windisch-Graetz

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov / Veľvyslanect:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.