Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Slovak Business Directory

Agriculture

AGROMAČAJ a.s.

Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci
Tel: +421 (0)903 256680
Email: [email protected]
Web: NA
Chairman of the BOD: Juraj Mačaj
Public relation: Lucia Nešťáková
Communication possible in:
English, French, Hungarian, German, Russian, Slovak, Italian

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
Tel: +421 (0)31 5903-411
Email: [email protected]
Web: www.dsa.sk
Chairman of the BOD: Mogens Hansen

Communication possible in:
English, Hungarian, Slovak

DAN-FARM s.r.o.

Hlavná 65, 930 52 Blahová
Tel: +421 (0)31 5587-150
Email: [email protected]
Web: www.danfarm.sk
Authorized representative: Per Lykkegaard Christensen

FirstFarms Agra M s. r. o.

Vinohrádok 5741, 901 01 Borinka
Tel: +421 (0)918 500555
Email: [email protected]
Web: www.firstfarms.dk/sk
Authorized representative: Soren Gerber Nielsen

Communication possible in:
English, Slovak

TEKRO Nitra, s.r.o.

Párovské Háje, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)35 6911-511
Email: [email protected]
Web: www.tekro.sk
Authorized representative: František Valášek

Communication possible in:
English, Hungarian, German, Slovak