Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel: +421 (0)41 5135-101
Email: rektor@uniza.sk
Web: www.uniza.sk
Rektor: Jozef Jandačka
Externá komunikácia: Jozef Ristvej
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Žilinská univerzita v Žiline:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.